Du kan nemt sælge din hjemmeside

Der findes mange forskellige sider online, hvor du kan sælge en hjemmeside. Vi har taget et kig på Zebravo, som tilbyder salg af hjemmesider, virksomheder og andre ting i den digitale verden.